Presenteert:

Workshop Werken met
Het Vooruitvinderskompas
EDITIE ZORG EN WELZIJN

Praktisch vormgeven aan maatschappelijke veranderingen en innovaties

 

De Zorg- en Welzijnssector staat voor grote veranderingen; nieuwe uitgangspunten, perspectieven, aanpakken en verdienmodellen.
Het Vooruitvinderskompas is een praktisch hulpmiddel waarmee u als bestuurder, leider of professional met succes vormgeeft aan deze veranderingen!

In de workshop ‘Werken met het Vooruitvinderskompas’ gaat u aan de slag met een verandering of transformatie uit uw eigen praktijk. Met behulp van het Vooruitvinderskompas leert u de verandering waar u voor staat verder vorm te geven. ”Wat betekent het voor ons verdienmodel, voor ons netwerk, voor onze manier van organiseren? En wat vraagt het van mijn persoonlijk leiderschap?" Aan het einde van de workshop heeft u antwoorden op deze vragen en een praktisch plan op hoofdlijnen waarmee u de volgende dag al uw eerste stappen kunt zetten.

Voor wie

Deze editie is specifiek voor u als u werkzaam bent in de zorg en welzijnssector. Bestuurders, leiders of professionals die als verkenner, initiatiefnemer, trekker, bouwer, netwerker of veranderaar aan de slag willen met veranderingen en hiervoor een praktisch model zoeken. Dat u keer op keer met succes inzet. Zelfs wanneer de weg van de verandering ‘nieuw, onzeker en ongebaand’ is.

 

Inhoud van deze workshop

U krijgt een scherp beeld van de uitdagingen waar u voor staat en tegelijkertijd bieden we u een kompas om uw verandering in goede banen te leiden.
Verandering is als een avontuur, een ontdekkingstocht. Het vraagt ‘heldenmoed’ om dat avontuur aan te gaan: er zijn geen stappenplannen, do’s en don’ts of tips en trucs op het ongebaande pad. Het Vooruitvinderksompas helpt u als bestuurder of leider navigeren op het ongebaande pad van nieuwe uitgangspunten, perspectieven en aanpakken. Deze workshop werkt u met elkaar dan ook aan vragen als: ‘Voor welke oproep sta ik? Wat vraagt dat van mij? Welke keuzes en acties helpen een nieuwe weg te banen?’

Resultaat

• U kent Het Vooruitvinderskompas en alle praktische toepassingen ervan
• U leert de verandering waar u voor staat concreet vorm te geven
• U leert leiderschap te nemen in de verandering: ‘wat vraagt dit van mij’
• U gaat met vertrouwen aan de slag met uw voorgenomen verandering
• U maakt op hoofdlijnen uw praktische plan

Informatie

We hebben besloten om deze workshop alleen nog in-company aan te bieden.
U kunt ons altijd bellen over de inhoud en opzet van deze workshop. In overleg kunnen we de workshop voor uw organisatie op maat ontwikkelen en begeleiden. Met jullie actuele organisatievragen en context als uitgangspunt.

Is deze workshop misschien ook iets voor uw MT of uw organisatie?
Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op metTom of Jorn.

Vrijblijvende In-Company presentatie

Heeft u als organisatie een groot veranderingsvraagstuk? En wilt u zien of u dit met Het Vooruitvinderskompas kunt uitwerken? Vraag dan om onze vrijblijvende In-Company Presentatie. Wij komen graag langs.
Tom de Haas: M 06-22214474

De website van het Avontuur van de held en Het Vooruitvinderskompas wordt momenteel vernieuwd en is binnenkort terug online.

Contactgegevens
Tom@avontuurvandeheld.nl
Jorn@avontuurvandeheld.nl